Apie mus

Viešoji įstaiga Automotosporto ir plėtros centras yra ne pelno siekianti organizacija, savanoriškos narystės pagrindu. Mes jau keletą metų vienijame automobilius mylinčius Lietuvos žmones.

Mes vadovaujamės skaidraus verslo principais, laikomės ES ir nacionalinių teisės aktų reikalavimų, savo veikla skatinam šalies ūkio augimą ir plėtrą.

Tikime, kad automobilių sportas vis dar žadina ne tik entuziastų, bet ir kasdienių vairuotojų vaizduotę.